Информациони систем за праћење, администрирање и организовање наставе и наставних процеса на високошколским установама

субота, април 20, 2024

Уверења

Издавање уверења је најчешћи захтев који се поставља пред студентску службу. Апликација креира и штампа уверења, решења и друге јавне исправе предвиђене Законом, Статутом и осталим правним актима Факултета, које служба за студентска питања врши на захтев студента. 

  • подржава издавање свих врста уверења.
  • образце и њихове параметре, може подешавати супервизор, без помоћи програмера.
  • Образци могу бити разних формата А5, А4, А3, једнострани или обострани, са истовременом штампом обе стране или посебно.
  • штампа је могућа заједно са меморандумом факултета или без, ако се за штампу користе штампани образци.
  • постоји "преглед пре штампе", екран који тачно приказује изглед докумената пре штампе. Омогућено је зумирање а и преглед више страна одједном.
  • штампа се директно из апликације, без посредовања других програма.
  • апликација памти параметре штампе сваког оператера засебно, што код поновљених операција штеди време и доприноси удобности рада.